In de visie van Sentome staat je eigen meesterwerk centraal. Sentome gaat uit van dat wat er al is en vindt het belangrijk dat het potentieel van de mens en de talenten in een organisatie ten volle worden benut.

Sentome staat creatief, speels, vrolijk en tolerant in het leven en helpt graag anderen om hetzelfde te bereiken.

Deze uitspraak geeft de essentie van Sentome weer: Wij leren onze kinderen wat we geleerd hebben. Zij leren ons wat we verleerd zijn: eenvoud, gulheid, spontaniteit, eerlijkheid en verwondering.

Kernwaarden van Sentome zijn:

Daarom kiest Sentome voor de volgende aanpak:

Sentome is ervan overtuigd dat nieuw gedrag pas mogelijk is als mensen overtuigd zijn van het nut van veranderen en als ze instemmen met hun eigen rol en verantwoordelijkheid.

De methoden die Sentome gebruikt zijn: creatief, speels en vrolijk. De methoden zijn veelal geïnspireerd door de psycholoog Carl Jung, met aandacht voor onbewuste patronen. Zo werkt Sentome met gedrag en drijfveren, voice dialogue, dramatechnieken, mandalatekenen (ook voor groepen) en zelfsturend leren.

Helen Tomesen (1967) is een rustige, creatieve en idealistische vakvrouw, die vanuit die kwaliteiten werkt aan de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen. Raakt nog steeds geboeid door de verbindingen die er zijn tussen individuen, groepen en organisaties en intervenieert op die raakvlakken.
Helen waardeert mensen zoals ze zijn en luistert reflectief. Dit betekent dat ze luistert naar je gevoelens en deze ook verwoordt. Ze geniet mee als mensen met plezier hun eigen kracht inzetten.

Ervaring: Link naar cv