Ontwikkelen van de organisatie door te inspireren en vitaliseren

Stilstand is achteruitgang. Organisaties ontkomen er niet aan adequaat te reageren op ontwikkelingen in de markt of samenleving. Veranderen is dan ook het adagium van deze tijd. Maar veranderingen binnen organisaties verlopen vaak moeizaam en met veel ongenoegen, wat dan weer kan resulteren in gebrek aan motivatie. hoog ziekteverzuim en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel.
Organisaties kunnen zichzelf niet veranderen, maar de mensen die er werkenkunnen dat wél. Wij zien dat nieuw gedrag pas mogelijk is als medewerkers werkelijk begrijpen waarom verandering nodig is en wat voor effect die zal hebben. Omdat iedere beginsituatie anders is, inventariseert Sentome gezamenlijk, rekening houdend met de omgevingsfactoren, de verschillende aannames en noties in die beginsituatie. Alle feedback leggen we netjes naast elkaar. Daar laten we een analyse op los. Van daaruit groeien we in dialoog naar een haalbare en adequate veranderingsrichting toe.

Aanpak